Bián-e̍k hē-thóng

Bián-e̍k hē-thóng (免疫系統) sī sèⁿ-miā-thé tùi-khòng pēⁿ-chèng ê seng-bu̍t hông-ōe hē-thóng. Chèng-siông ūn-chok ê bián-e̍k hē-thóng ē-tàng chhōe tio̍h pēⁿ-goân-thé (chhin-chhiūⁿ pēⁿ-to̍k ia̍h kià-seⁿ-thâng), kā in chham sèⁿ-miā-thé chū-sin ê kiān-khong cho͘-chit chò khu-hun.