Bián-tiān ê chng-thâu

Chng-thâu (Bián-tiān-gí: ကျေးရွာ, kyei-ywa; he̍k-chiá ရွာ, ywa) sī Bián-tiān ê tē-gō͘ kip hêng-chèng-khu, hun-pò͘ tī siā ē-té. Kàu 2015 nî 8 goe̍h, Bián-tiān ū 70,838 ê chng-thâu.