Boeing B-29 Superfortress

Boeing B-29 Superfortress ("chiau-kip phàu-tâi") sī Bí-kok Boeing kong-si siat-kè ê chi̍t khoán 4-ian-jín phu-ló͘-phè-lah tōng-le̍k tāng-hêng po̍k-kek-ki. Pún sek hui-hêng-ki chú-iàu hông chhái-ēng tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kap Hân-chiàn, sī Jī-chhù Tāi-chiàn sî-kî siāng tōa ê hui-hêng-ki chi it.

B-29 in flight.jpg

Siong-koanSiu-kái