Bortala Bông-kó͘ Chū-tī-chiu

Bayingolin Bông-kó͘ Chū-tī-chiu (Uyghur-gí: بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى; Bông-kó͘-gí: Borotala mongγol ebereen zasaqu ǰuu, Hàn-gí: 博爾塔拉蒙古自治州) sī Tiong-kok Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu ê chi̍t-ê chū-tī-chiu.

Bortala Bông-kó͘ Chū-tī-chiu

Hêng-chèng-khuSiu-kái