Boulevard périphérique

Boulevard périphérique (kán-siá: Périphérique, périf ia̍h BP) sī Hoat-kok Pa-lí ê chi̍t tiâu khôan-chōng kong-lō͘, tī 1970 nî-tāi kiàn-siat, lō͘-soàⁿ tāi-iok tio̍h sī Thiers chhiûⁿ thiah-tiāu liáu-āu lâu lo̍h-lâi ê khang-tē.

Boulevard périphérique