Britannia (séng)

Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Britannia (khu-pia̍t).

Britannia, ia̍h Britanniae, sī Lô-má Tè-kok ùi 43 nî kàu 410 nî ê chi̍t séng, hoān-ûi pau-hâm Eng-lân kap tōa-pō͘-hūn ê Ui-le̍k-sū.

Britannia