BrooklynNew York Chhī ê chi̍t-ê borough; mā-sī New York Chiu ê kūn, hō Kings County. Brooklyn tī Manhattan ê lâm-pêng, tī Queens ê sai-lâm. Brooklyn ê jîn-kháu ū tāi-io̍k 2,556,598.

Brooklyn ê ūi-tì.