Bus (tiān-náu)

Tiān-náu ê bus sī chi̍t khoán hō͘ chu-liāu tī CPU kap RAM, khí-bó͘, bí-ti-oh, thong-sìn po͘-thâu, ngē-pôaⁿ téng kok khoán pō͘-kiāⁿ chi kan liû-thong ê thong-tō.

Chham-chiàuSiu-kái

  • Henderson, Harry (2008). "bus". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File.