Côtes-d'Armor

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Côtes-d'ArmorHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 561,000, thó͘-tē bīn-chek 6,878 km².

Côtes-d'Armor
Côtes-d'Armor ê kéng-sek
Côtes-d'Armor ê kéng-sek
Côtes-d'Armor ê kî-á
Kî-á
Côtes-d'Armor ê hui-kì
Hui-kì
Côtes-d'Armor tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Côtes-d'Armor tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Côtes-d'Armor tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Bretagne
Siú-hú Saint-Brieuc
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 594,375 lâng
Bāng-chām www.cotesdarmor.fr

Tē-hō-miâ sī hō "Hái-kîⁿ" ê ì-sù.

Tē-lí

siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Ille-et-Vilaine, Finistère, Morbihan.