Carstairs Douglas (1830 nî 12 goe̍h 271877 nî 7 goe̍h 26), Hàn-miâ Tō͘-ka-tek (杜嘉德), sī So͘-kek-lân chhut-sin ê soan-tō-su, i sī 1873 nî Ē-mn̂g-oē Sû-tián (Chinese–English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy) ê chú-pian-chiá.