Carthago

(Tùi Carthage choán--lâi)

Carthago ia̍h Carthage, sī tī kin-á-ji̍t Tunisia ê chi̍t ê kó͘-tāi siâⁿ-chhī ûi-chek. Goân-lâi sī to͘-chhī kok-ka kó͘-tāi Carthago.

Carthago
UNESCO Sè-kài Ûi-sán
Ruines de Carthage.jpg
Criteria bûn-hoà: ii, iii, vi
Reference 37
Inscription 1979 (3rd session)