Cartoon NetworkBí-kok ê tiān-sī-tâi, 1992 nî Betty Cohen chhòng-li̍p, hiān-sî bú-kong-si sī Time Warner ê Turner Broadcasting System. Pún tâi chha-put-to só͘-ū ê chiat-bo̍k lóng sī tōng-ōe chok-phín.

2010 nî khai-sí ê logo.