Casa Milà

La Casa Milà, mā tiāⁿ kiò La Pedrera, sī Barcelona ê kiàn-tio̍k, kiàn-sêng tī 20 sè-kí chhe, siat-kè-chiá sī Antoni Gaudí, sio̍k Catalunya hiān-tāi-chú-gī hong-kè.