Cháuchông sī chi̍t khoán tōng-chok, tōng-bu̍t chit chūn hiòng it-tēng ê hong-hiòng ēng pí kiâⁿ ê sî-chūn koh khah kín ê sok-tō͘. Sin-thé oa̍h-tāng ê hong-sek, pí-lūn kha-pō͘, mā kap kiâⁿ-lō͘ ê sî-chūn bô-kâng.

Cháu

Siong-koanSiu-kái