Kēng-cháu (ji̍t. 競走)[1] sī mi̍h-kiaⁿ sóa-tāng sok-tō͘ ê pí-sài. Sè-sio̍k ū chē khoán an-pâi lâng, tōng-bu̍t, chhia, chûn, hui-hêng-ki téng mi̍h lâi kēng-cháu ê oa̍h-tāng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "競走". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koanSiu-kái

  • Cháu
  • Cháu-pio, chi̍t lūi kēng-cháu oa̍h-tāng, ia̍h ū phó͘-thong "cháu", "kēng-cháu" ê ì-sù.