Châi-hù (財富) sī ū-kè-ta̍t ê mi̍h-kiāⁿ, pau-hâm chū-jiân châi-hù, bu̍t-chit châi-hù kap cheng-sîn châi-hù téng-téng. Tī keng-chè-ha̍k siōng, châi-hù sī àn-chiàu mi̍h-kiāⁿ ê kè-ta̍t lâi kè-sǹg ê hó-gia̍h thêng-tō͘.