sò͘-ha̍k, chèng-bêng sī kóng 1 chióng soeh-bêng ê koè-têng, chit ê koè-têng seng ká-siat ū koá kong-siat sī chiaⁿ-si̍t--ê, chiah koh 1 pō͘ 1 pō͘ soeh-bêng bó͘-mih tîn-su̍t tiāⁿ-tio̍h mā sī chiaⁿ-si̍t--ê .