Chèng-koàn (證券; pe̍h-ōe-im: chèng-kǹg), sī ū-kè chèng-koàn (有價證券) ê kán-chheng, sī chi̍t-chióng piáu-sī châi-sán-koân ê ū-kè pêng-chèng, chhî-iú-chiá ē-sái i-kì chit-ê pêng-chèng lâi chèng-bêng i-ê só͘-iú-koân ia̍h-sī chè-koàn téng-téng su-koân ê chèng-bêng bûn-kiāⁿ. Pí-lūn: kó͘-phiò, chè-koàn, koân-chèng kap kó͘-phiò kè-khoán kiáu-la̍p pêng-chèng téng-téng. Chèng-koàn mā-sī chē-chióng keng-chè koân-ek pêng-chèng ê thóng-chheng.