Kó͘-phiò (股票), ia̍h sī hō choè kó͘-tu (股株)[1], tu-kǹg he̍k-chiá tu-koàn (株券)[2], sī ū siá kó͘-tong tâu-chu tī kong-si kó͘-hūn hūn-gia̍h ê chèng-koàn.

Chham-khó chu-liāu Siu-kái