Chúi-khò͘

Chúi-khò͘ (水庫) sī jîn-chō ê ô͘; it-poaⁿ hêng-sêng ê hong-sek sī tī khe-chúi ê goân-thâu ia̍h tiong-toāⁿ khí-chō chúi-pà, tán-thāi khe-chúi kā hô-kok im-khàm liáu-āu, chiū hêng-sêng chúi-khò͘.