Ô͘ he̍k-chiá ô͘-chúiphûn-tē ē-té ê chúi-thé, sī tē-lí te̍k-teng ê 1 khoán. Ô͘ m̄ sī hái-iûⁿ ê 1 pō͘-hūn. Ô͘ sù-siông tiàm tī soaⁿ--ni̍h.

Nahuel Huapi Ô͘ (Argentina)