Chū-iû Tóng (Hui-li̍p-pin)

(Tùi Chū-iû-tóng (Hui-li̍p-pin) choán--lâi)

Chū-iû Tóng (Hui-li̍p-pin-gí: Partido Liberal; Eng-gí: Liberal Party) sī Hui-li̍p-pin ê chèng-tóng.

2010 nî tòng-soán ê chóng-thóng Benigno Aquino III kap chún-pī soán sin chi̍t jīm ê Mar Roxas lóng sio̍k chit tóng.