Chū-iû bîn-chú (Eng-gí: liberal democracy) sī chi̍t khoán chèng-tī chè-tō͘ kiam lí-sióng, hâm kong-pêng chū-iû ê soán-kí, kap kēng-cheng-sèng ê chèng-tī têng-sū téng ki-pún te̍k-sek, it-poaⁿ sī ēng to-tóng-chè ê hêng-sek chûn-chāi. Si-hêng chū-iû bîn-chú ê kok-ka tiāⁿ hong chheng chò sī bîn-chú kok-ka.