Chū-kiông-hō Lia̍t-chhia (自強號列車), it-poaⁿ kán-chheng Chū-kiông-hō, sī Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k koán-lí chhia-lióng téng-kip siōng-koân ê tùi-hō kheh-chhia chióng-lūi, mā sī Tâi-thih siu-hùi téng-kip piau-chún siōng-koân ê kip-pia̍t. "Chū-kiông" ê miâ-hō chhut-chū 1971 nî 10 goe̍h 26 hō, sî-jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Chóng-thóng ê Chiúⁿ Kài-chio̍h chiam-tùi Liân-ha̍p-kok Tāi-hōe 2758 hō Koat-gī só͘ hoat-piáu ê chi̍t kù "chong-kèng chū-kiông, chhú-piàn put-keng" (莊敬自強處變不驚).