Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k

Tâi-oân Thih-lō· Koán-lí-kio̍k(Taiwan Railways Administration)

Tâi-oân Thih-lō· Koán-lí-kio̍k (臺灣鐵路管理局,Taiwan Railways Administration)

Lō͘-soàⁿSiu-kái

 
Kí-kong-hō lia̍t-chhia

Goā-pō· liân-kiatSiu-kái