Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē

Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē (Eng-bûn: Thirteen Colonies) sī 1607 nî chì 1733 nî nî-kan, Eng-kok chèng-hú tī Pak Bí-chiu iân-hoāⁿ kiàn-li̍p ê cha̍p-saⁿ ê si̍t-bîn-tē. Chia-ê si̍t-bîn-tē lo̍h-bóe chiâⁿ-chò Bí-kok to̍k-li̍p kiàn-kok sî ê chú-iāu chó͘-sêng pō͘-hūn.

Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē (1775)