Charente-Maritime

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Charente-MaritimeHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 588,000, thó͘-tē bīn-chek 6,864 km².

Charente-Maritime
Charente-Maritime ê kéng-sek
Charente-Maritime ê kéng-sek
Charente-Maritime ê kî-á
Kî-á
Charente-Maritime ê hui-kì
Hui-kì
Charente-Maritime tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Charente-Maritime tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Charente-Maritime tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Nouvelle-Aquitaine
Siú-hú La Rochelle
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 625,682 lâng
Bāng-chām www.charente-maritime.pref.gouv.fr

Tē-lí

siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Charente, Vendée, Deux-Sèvres, Gironde, Dordogne.