Charles Percy Snow (1905 nî 10 goe̍h 151980 nî 7 goe̍h 1) sī Eng-tē ê bu̍t-lí-ha̍k-ka kiam siáu-soat-ka, bat tī Liân-ha̍p Ông-kok chèng-hú (UK government) tam-jīm chi̍t-koá tiōng-iàu ê khang-khoè. Siāng ū-miâ ê chok-phín sī kui hē-lia̍t ê siáu-soat Chheⁿ-hūn-lâng kap Hiaⁿ-tī (Strangers and Brothers). 1959 nî ê ián-káng 2 Chióng Bûn-hoà (The Two Cultures), tùi kho-ha̍k-ka chham "bûn-ha̍k tì-sek-hūn-chú" (literary intellectuals) 2 chióng bûn-hoà tiong-ng ê kī-lî the̍h chhut chhim-khek ê phoe-phoàⁿ.