Charminar sī tī Ìn-tō͘ siâⁿ-chhī Hyderabad ê chi̍t keng chheng-chin-sī, kiàn-chō sî-kan sī 1591 nî. "Charminar" sī "4 ki minaret" (chi̍t khoán thah) ê ì-sù.

Charminar