Chhàu-hīⁿ ia̍h sit-chhong, mā hō chhàu-hīⁿ-lâng (hàn. 臭耳聾), Chôan-chiu-ōe hong-giân ū hō chhàu-lâng, sī chí thèng-kak chhut būn-tê, thiaⁿ bô siaⁿ-im. Khí-tì hoān-sè sī sian-thian, hoān-sè sī lō-bóe phoà-pēⁿ chō-chiâⁿ.

Nā iáu bô kàu chhàu-hīⁿ-lâng hiah giâm-tiōng ê thèng-kak būn-tê hō chò hīⁿ-khang-tāng.

Siong-koan

siu-kái