Chhù-téng (厝頂), ia̍h-sī chhù-khak (厝殼), sī kiàn-tio̍k-bu̍t siōng téng-koân ê pō͘-hūn, chú-iāu sī the̍h-lâi teh hông-chúi kap jia-ji̍t.

Chhù-téng