Kiàn-tio̍k-bu̍t

Kiàn-tio̍k-bu̍t sī khu-keh khong-kan ê kiat-kò, ū jia-khàm, chi-chhî téng ēng-to͘. Kiàn-tio̍k-bu̍t ē-tàng tī tē-bīn téng mā ē-tàng tī tē-bīn hā, ū khàm koà, niû-thiāu ia̍h chhiûⁿ-piah.