Chhùi-chhiu khau-á

Chhùi-chhiu khau-á sī chi̍t-khoán kā chhùi-chhiu (chi̍t chióng seⁿ tī chhùi piⁿ-á--ê mo͘) khau-tiāu--ê ke-si. Ū chhiú-tōng iā ū tiān-tōng--ê, mā ū sio-siâng--ê mo͘-khau-á (Koaⁿ-oē: 除毛刀 chúmáodāo).

chhiú-tōng--ê chhùi-chhiu khau-á

Chham-khóSiu-kái