Chhú-thè-ia̍h-hoē (取締役會; táng-sū-hōe (董事會); board of directors) ia̍h-sī kiò chò táng-sū-hoē, sī hoē-siā ê choè ko koán-lí ki-koan, iû kúi ê chhú-thè-ia̍h cho͘-sêng, tāi-piáu kiò chò táng-sū-tiúⁿ.

Tsham-ua̍t

siu-kái