Chhī-lāi sī kóng chi̍t-ê tē-khu siong-gia̍p oa̍h-tāng lāu-jia̍t ê tiong-sim só͘-chāi, nā khah tōa ê siâⁿ-chhī to̍h sī chhī-tiong-sim ê ì-sù, nā chng-siā he̍k-chiá khah sió-hêng chhī-tìn, to̍h sī kóng in pún-sin ê ke-chhī.