Chhau-chok tiâu-kiāⁿ-hòa

Chhau-chok tiâu-kiāⁿ-hòa (Eng-gí: operant conditioning), ia̍h hō chò kang-kū-sèng tiâu-kiāⁿ-hòa (instrumental conditioning) sī tōng-bu̍t ha̍k-si̍p ê hong-sek chi̍t khoán, tang-tiong hêng-ûi ê kiông-tō͘ siū tio̍h hêng-ûi kiat-kó, pí-lūn chióng-lē he̍k-chiá chhú-hoat lâi kái-piàn.

Siong-koan

siu-kái