Chhiⁿ-hûn

(Tùi Chheⁿ-hûn choán--lâi)

Seng-hûn (Latin-gí: nebula) sī ú-tiū tîn-ai (cosmic dust), khì-thé, ia̍h tiān-chiuⁿ (plasma) chó͘-sêng ê thian-thé.