Chheng-liông Boán-cho̍k Chū-tī-koān

Chheng-liông Boán-cho̍k Chū-tī-koān (青龍滿族自治縣) sī Tiong-kok Hô-pak-séng Chîn-hông-tó-chhī ê chi̍t ê chū-tī-koān.