Chhiòlâng ê chi̍t khoán sin-thé hoán-èng, tiāⁿ hoat chhut têng-ho̍k ê siaⁿ-im. It-poaⁿ chhut-hiān tī lâng kám-kak hoaⁿ-hí, chhiò-khoe, ia̍h sī siū tio̍h ngiau ê chhì-khek ê sî-chūn.

Koan-liânSiu-kái