Chhiau-im-pho

Chhiau-im-pho (超音波), ia̍h chhiau-siaⁿ-pho (超聲波), sī jīm-hô pîn-lu̍t chhiau-kòe lâng hīⁿ ē-tàng thiaⁿ tio̍h ê siāng koân pîn-lu̍t 20 kHz ê siaⁿ-pho ia̍h chín-tōng.

Chhiau-im-pho i-liâu sáu-biâu