Chhit-tó͘-chng

Chhit-tó͘-chng (七堵庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Ke-lâng-chhī Chhit-tó͘, Loán-loán kap An-lo̍k 3 khu.