Chhng-khò͘

Chhng-khò͘ sī choan-bûn siu-khǹg hòe-bu̍t ê kiàn-tio̍k-bu̍t. Chè-chō-gia̍p, chìn-kháu-siong, chhut-kháu-siong, tōa-bē-siong, ūn-su-gia̍h, hái-koan tt. ê sū-gia̍p lóng ū lī-ēng chhng-khò͘.