Chiàⁿ to-biān-thé

Chiàⁿ to-biān-thé (正多面體), iā hō-chò Plato li̍p-thé, sī ta̍k-ê pêng-biān lóng sī choân-téng ê chiàⁿ to-pian-hêng jî-chhiáⁿ múi-chi̍t ê téng-tiám só͘ chiap ê pêng-biān ê sò͘-liōng iā lóng pêⁿ chē ê tu̍t to-biān-thé.

Chiàⁿ sù-biān-thé sī chi̍t chióng chin kán-tan ê chiàⁿ to-biān-thé.