Chiáu-mn̂g, he̍k-chiá kóng ú-mô͘, sī seⁿ tī tōng-bu̍t gōa-phôe téng ê chi̍t khoán mi̍h, hoat tī chiáu-lūi kap í-keng bia̍t-choa̍t ê khióng-liông sin-ku téng.

Kok iūⁿ ê chiáu-mn̂g.