Chiòng-seng (眾生; Hoân-bûn: सत्त्व sattva), he̍k-chiá iú-chêng (有情), Hu̍t-kàu iōng-gú, sī it-chhè ū ì-sek, ū kám-chêng, ū kiàn-bûn-kak-ti ê sèⁿ-miā.