Chi̍p-thoân î-chū (Hàn-jī: 集團移住; Ji̍t-pún-ōe: 集団移住〔集團移住〕/しゅうだんいじゅ Shūdan ijū) sī Tâi-oân Ji̍t-pún Sî-tāi ê lí-hoan chèng-chhek, lōe-iông pau-koat hē-thóng-séng kui-hoān goân-chū-bîn khiā-khí ê só͘-chāi, koh chip-hêng tùi lāi-soaⁿ poaⁿ-sóa khì soaⁿ-kha ê chhian-chng.[1]

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. 葉高華 (2017), "分而治之:日本時代原住民的集團移住" (PDF), 臺灣學通訊 (ēng Hôa-gí), 99, pp. 22–23, 2022-08-05 khòaⁿ--ê