Chia̍h-mi̍h (食物, chia̍h-mn̍gh , bûn-giân-im Si̍t-bu̍t) sī kióng-kip êng-ióng-hun ê mi̍h-kiāⁿ, bô kâng-khoán ê tōng-bu̍t só͘ su-iàu ê chia̍h-mi̍h mā bô kâng. Chia̍h-mi̍h ê chia̍h-si̍t nā sī bô-kàu, tio̍h ê sán-seng êng-ióng-put-liông.