Chiong-hòa Gîn-hâng

(Tùi Chiang-hòa Gîn-hâng choán--lâi)

Chiong-hoà Siong-gia̍p Gîn-hâng (彰化商業銀行), kán-chheng Chiong-hoà Gîn-hâng (彰化銀行) ia̍h-sī Chiong-gîn (彰銀), sī Tâi-oân ê chi̍t keng toā-hêng siong-gia̍p gîn-hâng, tī 1905 nî 6 goe̍h 5 hō chhòng-li̍p.

Chiong-hoà Gîn-hâng ê chóng-hâng toā-lâu