Chio̍h-chū Thó͘-ka-cho̍k Chū-tī-koān

Chio̍h-chū Thó͘-ka-cho̍k Chū-tī-koān (石柱土家族自治縣) sī Tiong-kok Tiông-khèng-chhī ê chi̍t ê chū-tī-koān.