Chio̍h-iû hòa-ha̍k

Chio̍h-iû hòa-ha̍k (石油化學), kán-chheng chio̍h-hòa (石化), sī teh gián-kiù chio̍h-iû cho͘-sêng, sèng-chit kap ka-kang kòe-têng ê ha̍k-kho. Siāng chia̍p-khòaⁿ ê 2 chióng chio̍h-hòa sán-phín sī hi-kēng kap hong-hiong-kēng.

Bí-kok ê chio̍h-hòa kang-chhiúⁿ